Snel naar:
 • Vliegtickets
 • Startpakket
 • Vervoer & hostels
 • Adventure & activities
 • Duurzaam toerisme
 • Meer Afrika
 

 
It's time for Africa - Go Backpacking - African Backpackers
ALGEMENE VOORWAARDEN AFRICAN BACKPACKERS

Toepasselijkheid:

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van African Backpackers en op alle met African Backpackers gesloten overeenkomsten.
 • De algemene voorwaarden van de met African Backpackers samenwerkende partnerorganisaties vormen een integraal onderdeel van de algemene voorwaarden van African Backpackers.


Overeenkomsten:

 • Met het invullen en opsturen van het inschrijfformulier of na betaling verklaart de reiziger zich akkoord met alle genoemde algemene voorwaarden (zoals o.a. hier vermeld op de website) van African Backpackers en de lokale partner organisatie.
 • Mondelinge toezeggingen of afspraken binden African Backpackers pas nadat dit schriftelijk/ per mail is bevestigd.


Algemene aansprakelijkheid:

 • African Backpackers kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen, schade of letsel voortkomend uit de vliegreis en een eventueel aanvullend programma (startpakket, accommodatie, stage, vrijwilligersproject, autohuur, tours & trips, festivals etc.) dat door African Backpackers is samengesteld.

 
Prijswijzigingen:

 • African Backpackers behoudt zich het recht om in alle gevallen prijzen te wijzigen welke worden genoemd op de website en correspondentie ten gevolge van koersstijgingen, extra overheids- en/of luchthavenbelastingen, toeslagen en heffingen.
 • Reizigers worden verplicht de nog niet betaalde bedragen door prijswijzigingen alsnog aan African Backpackers te voldoen voor vertrek.

 
Routewijzigingen vliegmaatschappijen:

 • African Backpackers kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor gevolgen voortkomende uit routewijzigingen van vliegmaatschappijen. Alle vliegmaatschappijen behouden het recht om vliegroutes te wijzigen zowel voor als na vertrek.
 • Vliegtickets geboekt bij African Backpackers: het wijzigen van vertrekdata en/of de route vóór vertrek uit Nederland dient rechtstreeks door de reiziger aan African Backpackers in Nederland te worden doorgegeven. Dergelijke wijzigingen kunnen onderhevig zijn aan wijzigingskosten van de vliegmaatschappij. Deze extra kosten worden door African Backpackers aan de reiziger doorberekend.


Paspoort, visum, inentingen en reisverzekering:

 • De reiziger dient in het bezit te zijn van een geldig paspoort. Met een geldigheid van minimaal zes maanden na thuiskomst. Het paspoort heeft nog voldoende lege bladzijden.
 • Voor veel landen is een visum noodzakelijk. Het tijdig aanvragen en verkrijgen van eventueel benodigde visa vallen onder de verantwoordelijkheid van reiziger zelf.
 • Indien afgifte van een visum wordt geweigerd of indien het visum niet of niet tijdig wordt aangevraagd, heeft de reiziger geen recht op enige vergoeding of restitutie van de programmakosten van African Backpackers of samenwerkende partnerorganisaties.
 • Minderjarige reizigers (reizend met ouders en zonder ouders) dienen zich goed te verdiepen in juiste (geboorte) documenten die meegenomen dienen te worden.
 • Eventuele noodzakelijke inentingen/vaccinaties voor bepaalde reisgebieden valt onder de verantwoordelijk van de reiziger zelf.
 • Het tijdig afsluiten van een goed dekkende annulerings- & reisverzekering is eigen verantwoordelijkheid van de reiziger.


Betaling:

 • Indien anders is vermeld of overeengekomen, dient de totale reissom uiterlijk zes weken voor vertrek op onze rekening te zijn bijgeschreven. Onder de totale reissom vallen: de boekingskosten, het vliegticket, de luchthavenbelastingen en de kosten van een eventueel aanvullend programma (startpakket, accommodatie, stage, vrijwilligersproject, autohuur, tours & trips ect).
 • Indien de reiziger niet op de overeengekomen betalingsdatum het verschuldigde bedrag heeft voldaan, is hij wettelijk in verzuim en is African Backpackers gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen tot aan de datum van volledige betaling.


Annulering:

 • Iedere reiziger wordt geadviseerd een annuleringsverzekering af te sluiten bij boeking. 
 • Mocht de reiziger door omstandigheden moeten annuleren dan moet African Backpackers schriftelijk en middels aangetekende brief op de hoogte worden gesteld.
 • Bij annulering van de reis worden de gemaakte kosten zoals administratiekosten van African Backpackers (zie hieronder) plus de annuleringskosten zoals deze worden gehanteerd door de vliegmaatschappijen en de samenwerkende partnerorganisaties doorberekend aan de reiziger.
 • Naast de annuleringskosten die door de vliegmaatschappij en de eventuele samenwerkende partnerorganisatie in rekening worden gebracht, bedragen de administratiekosten van African Backpackers € 85,- bij annulering in de periode van boeking tot zes weken voor start van het programma/vertrek.
 • Naast de annuleringskosten die door de vliegmaatschappij en de eventuele samenwerkende partnerorganisatie in rekening worden gebracht, bedragen de administratiekosten van African Backpackers € 185,- bij annulering in de periode van zes weken voor start van het programma/vertrek.
 • Indien de reiziger na aankomst in het buitenland besluit de reis af te breken, heeft de reiziger geen recht op vergoeding van enige kosten door African Backpackers en/of haar partnerorganisatie.


Gedrag reiziger:

 • De reiziger dient er rekening mee te houden dat de plaatselijke gewoonten en omstandigheden sterk kunnen afwijken dan de westerse standaard in Nederland en België. Indien bij aankomst in het buitenland blijkt dat de reiziger niet kan omgaan met de plaatselijke gewoonten en/of omstandigheden en de deelnemer de reis en/of het programma vroegtijdig beëindigt dan wel additionele kosten maakt, is African Backpackers niet aansprakelijk tot vergoeding dan wel restitutie van enig bedrag.
 • African Backpackers informeert de reiziger over de regels, normen en richtlijnen die gelden voor deelname aan een reis en/of programma. Indien de deelnemer zich niet aan deze regels, normen en/of richtlijnen houdt, is African Backpackers en/of haar partnerorganisatie gerechtigd de deelname van de reiziger aan de geboekte programma onderdelen te beëindigen. In dat geval heeft de deelnemer geen recht op vergoeding van gemaakte kosten en/of betaalde bedragen.
 • In het kader van algehele orde en veiligheidsbepalingen behoudt African Backpackers zich het recht om potentiële reizigers dan wel reeds geboekte reizigers te verbieden gebruik te maken van de diensten van African Backpackers. Indien een reis al is geboekt dient de geweigerde reiziger te annuleren conform de voorwaarden genoemd onder het kopje ‘annulering’. De gemaakte annuleringskosten worden door African Backpackers in rekening gebracht bij de reiziger.
 
 
Social media
African Backpackers op Facebook African Backpackers op YouTube African Backpackers op Twitter
Onze contactgegevens:
African Backpackers
Scharlo 37
1815 CN ALKMAAR
Nederland

Email: info@african-backpackers.com
Powered by: